• Öz Medeni Patoz

    Namı Değer Patoz İmalatı

Öz Medeni Biçer Patoz ağırlıklı olarak tarım endüstrisinde kullanılmak üzere çiftçilerimizin işlerinde büyük kolaylıklar sağlayan tarım makineleri üretmektedir. Öz Medeni Biçer Patoz verimliliğe özel önem vermektedir ve fazladan işçi masrafları, fazladan traktörler ve yakıt masrafları gibi giderleri minimize etmek için biçerdöver, yaş ekin, ot, kısa süren çalışma sezonu gibi ayrıntıları düşünerek çalışmaktadır Faaliyet gösterdiğimiz sektör konusunda titizlik gerektiren ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir sektördür. Bu sektöre hizmet verirken temel olarak benimsediklerimiz;Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen düzeyde karşılamak, Müşteriyi ürünümüz kullanımı ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirmek,Her zaman güvenilir bir firma olmak ve güvenli ürün üretmek,Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemektir.